Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 198/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wołowie z 2016-07-28

Sygnatura akt II K 198/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lipca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Wołowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Tomasz Paprocki

Protokolant Marzena Matusiewicz

po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2016 roku

sprawy

(...) syna Z. i B. z domu B., urodzonego (...) w W.

oskarżonego o to, że

w okresie od grudnia 2014 r. do 21 marca 2015 r. w W. znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną I. K. w ten sposób, że zarówno będąc pod wpływem alkoholu jak i trzeźwym wszczynał awantury domowe, w trakcie których wyzywał swoją żonę słowami powszechnie uważanymi za obelżywe, poniżał ją, groził pozbawieniem życia oraz spaleniem domostwa, a także popychał, szarpał, pluł na pokrzywdzoną, zaś w dniu 21 marca 2015 r. będąc w stanie nietrzeźwości (I badanie 0,84 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, II badanie 0,78 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) w trakcie kolejnej awantury, uderzył ją swoją głową w nos czym spowodował złamanie kości nosowej, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jej ciała na czas powyżej siedmiu dni,

tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

******************

I.  na podstawie art. 66 § 1 kk i art. 67 § 1 kk warunkowo umarza postępowanie karne wobec oskarżonego M. K. (1) na okres 2 (dwóch) lat próby;

II.  na podstawie art. 67 § 2 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;

III.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 kk w związku z art. 67 § 3 kk zobowiązuje oskarżonego do powstrzymywania się w okresie próby od nadużywania alkoholu;

IV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. K. (2) kwotę 841,32 zł z VAT tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną oskarżonemu z urzędu;

V.  na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 629 kpk i art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe i opłatę w kwocie 100 (stu) złotych.

Sygn. akt II K 198/15

UZASADNIENIE

/co do wymierzonej M. K. (1) kary/

Decydując o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, sąd miał na uwadze dyspozycje z art. 66 § 1 Kodeksu karnego.

Sprawstwo i wina oskarżonego nie budziły wątpliwości. Oskarżony przyznawał się do zarzuconego mu czynu

Oskarżony nie był uprzednio karany, a zarzucone i przypisane mu przestępstwo zagrożone było karą do 5 lat pozbawienia wolności. Spełnione zostały zatem przesłanki formalne do warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Winę i społeczną szkodliwość popełnionego przez oskarżonego czynu sąd uznał za duże, ale nie na tyle znaczne, aby uniemożliwiały one warunkowe umorzenie postępowania. P. działania oskarżonego, oprócz zdarzenia z dnia 21 marca 2015 r., ograniczały się w zasadzie do agresji słownej, a niekiedy do popychania i szarpania pokrzywdzonej. Ponadto okres czasu, przez który oskarżony popełniał przestępstwo, nie był długi i wynosił niecałe cztery miesiące.

Okolicznością, którą wprawdzie nie sposób było uznać za łagodzącą, ale którą sąd wziął pod uwagę, przychylając się do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, było to, że czyn oskarżonego pozostaje w ścisłym związku ze stwierdzonym u niego uzależnieniem od alkoholu. Jak stwierdzali biegli w opinii sądowo – psychiatrycznej, w stanie po spożyciu alkoholu oskarżony jest skłonny do podejmowania działań impulsywnych i pozbawionych pełnej kontroli. Potwierdzały to zeznania pokrzywdzonej.

Sąd skierował strony na drogę postępowania mediacyjnego, które zakończyło się zawarciem ugody, w której oskarżony i pokrzywdzona uzgodnili swoje relacje, a przede wszystkim oskarżony zobowiązał się do podjęcia leczenia odwykowego, a pokrzywdzona do wspierania go w tej decyzji (vide karta 119 akt).

Od zgody i postawy pokrzywdzonej I. K. sąd uzależniał uwzględnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Pokrzywdzona nie sprzeciwiała się uwzględnieniu wniosku, a wręcz przeciwnie - popierała jego uwzględnienie. Nadto potwierdzała, że oskarżony realizuje wszelkie postanowienia zawartej przed mediatorem ugody oraz że podjął i kontynuuje leczenie odwykowe. Co za tym idzie, całkowicie ustały również jego negatywne zachowania.

W tym stanie rzeczy sąd uznał, że w przypadku oskarżonego wyjątkowo zachodzą warunki do warunkowego umorzenia postępowania, pomimo zarzucenia mu poważnego przestępstwa.

Ponieważ oskarżony podjął leczenie odwykowe, realizuje postanowienia zawartej przed mediatorem ugody, a pokrzywdzona wnosiła o uwzględnienie złożonego przez obrońcę wniosku, sąd zdecydował o warunkowym umorzeniu postępowania karnego na okres dwóch lat próby.

Postawa oskarżonego i zaistniała szansa na naprawę małżeństwa pozwalają przypuszczać, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania oskarżony będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa, w szczególności na szkodę pokrzywdzonej.

Aby wzmocnić postanowienie oskarżonego o podjęciu leczenia odwykowego oraz zapewnić kontrolę nad przebiegiem okresu próby, sąd postanowił o oddaniu oskarżonego pod dozór kuratora sądowego, a także zobowiązał do powstrzymania się od nadużywania alkoholu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzanna Małek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wołowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Paprocki
Data wytworzenia informacji: