Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 142/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wołowie z 2015-12-10

Sygnatura akt II K 142/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Wołowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Tomasz Paprocki

Protokolant Edyta Lickiewicz

po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 r.

sprawy

M. G., syna R. i M. z domu P., urodzonego (...) w T.

oskarżonego o to, że

w dniu 22 lutego 2015 roku na drodze publicznej w W., będąc w stanie nietrzeźwości (I badanie - 1,46 mg/l, II badanie - 1,33 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) kierował samochodem m-ki F. (...) o numerach rej. (...), przy czym czynem swym nie dostosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w (...)sygn. akt (...)zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 (pięciu) lat,

tj. o czyn z art. 178a § 4 kk

I.  uznaje oskarżonego M. G. za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 178a § 4 kk i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 (dziesięciu) lat;

III.  na podstawie art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 250 zł, w tym 180 zł tytułem opłaty.

Sygn. akt II K 142/15

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 22 lutego 2015 r. około godz. 12 na ul. (...) w W. M. G. jechał i kierował samochodem osobowym marki F. (...) o numerach rej. (...).

Po zatrzymaniu do kontroli przez policję badanie alkomatem wykazało, że M. G. jest w stanie nietrzeźwości (I badanie – 1,46 mg/l, II badanie – 1,33 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).

Przed zatrzymaniem M. G. spożywał wódkę.

Dowód:

- protokół badania alkomatem, k. 2,

- zeznania P. Ł., k. 19,

- wyjaśnienia M. G., k. 54.

M. G. był uprzednio karany za czyn z art. 178a § 4 kk wyrokiem Sądu Rejonowego w (...)z dnia 12 listopada 2013 r., sygn. akt (...)na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby. Wyrokiem tym orzeczono również wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, który rozpoczął bieg w dniu 20 listopada 2013 r.

Dowód:

- wyrok, k. 25.

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego i sądowego M. G. przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Sąd zważył:

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wina, sprawstwo i okoliczności popełnienia przez oskarżonego czynu opisanego w części dyspozytywnej wyroku nie budziły wątpliwości sądu.

Ustalając stan faktyczny sąd oparł się na dowodach z wyjaśnień oskarżonego oraz dowodach z dokumentów załączonych do aktu oskarżenia, a także na dowodzie w postaci zeznań świadka - policjanta.

Wyjaśnieniom oskarżonego sąd dał wiarę w całości, jako korelującym z pozostałymi dowodami w postaci zeznań świadka i protokołu badania alkomatem.

Wyjaśnienia przyznającego się do popełnienia zarzucanych mu czynów oskarżonego, zeznania świadka oraz protokół użycia wobec oskarżonego alkomatu w jednoznaczny sposób wskazywały, że oskarżony dopuścił się przypisanego mu czynu, tj. przestępstwa z art. 178a § 4 kk. Oskarżony prowadził bowiem pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, będąc w stanie nietrzeźwości. Nadto był już uprzednio prawomocnie skazany za czyn z art. 178a § 4 kk i w czasie popełnienia przestępstwa obowiązywał wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Wymierzając oskarżonemu karę sąd miał na uwadze dyspozycje określone w art. 53 kk.

Sąd uznał, że właściwą reakcją na czyn oskarżonego będzie wymierzenie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Okolicznością wysoce obciążającą oskarżonego była jego uprzednia czterokrotna karalność, w tym dwukrotna za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.

Zwrócić należy uwagę, że przepis art. 69 § 4 kk ogranicza stosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary wobec sprawców przestępstwa z art. 178a § 4 kk do szczególnie uzasadnionych wypadków. Zdaniem sądu tego rodzaju sytuacja w przypadku oskarżonego nie zachodzi i sąd nie dopatrzył się żadnych szczególnych okoliczności, które wskazywałyby na to, że kara winna być wobec oskarżonego warunkowo zawieszona. Tym bardziej, że oskarżony przestępstwo popełnił w okresie próby związanym z warunkowym zawieszeniem kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Słubicach za takie samo przestępstwo.

Ponieważ oskarżony kolejny raz lekceważy normy prawne zakazujące kierowania pojazdami mechanicznym w stanie nietrzeźwości, a nadto rażąco lekceważy orzeczenia sądowe, zasadnym było orzeczenie wobec niego dziesięcioletniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym.

Ponieważ oskarżony osiąga regularne dochody, obciążono go kosztami sądowymi, w tym opłatą.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzanna Małek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wołowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Paprocki
Data wytworzenia informacji: